Celem szkolenia jest pozyskanie umiejętności sprawnego i szybkiego posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi. Uczestnicy szkolenia poszerzą swoją wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji, a także analizy na dużych zbiorach danych.