Nasi Partnerzy, z którymi współpracujemy na zasadach partnerskich pomagają nam osiągnąć sukces, który finalnie przekłada się niejednokrotnie na powodzenia projektów naszych klientów.

To właśnie oni:

  • Obdarzyli nas zaufaniem
  • Dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem
  • Dostarczają nam i naszym klientom usług, know-how oraz technologii

MSPrimeMS PRIME specjalizuje się w kompleksowym świadczeniu usług doradczych w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, ze szczególnym naciskiem na dotacje z Unii Europejskiej. Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych. Główna działalność firmy opiera się na:
Doradztwie europejskim – kompleksowa dokumentacja związana z projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej (od planowania, poprzez realizację, aż do rozliczenia projektów); – obsługa uzyskanego wsparcia unijnego (przygotowywanie wniosków o płatność, rozliczanie projektu);
Doradztwie gospodarczym – przygotowywanie studium wykonalności; – sporządzanie biznes planów; – sporządzanie analiz finansowo-ekonomicznych (niezbędnych w przypadku uzyskania kredytu, pożyczki itp.);
Szkoleniach – m.in. z zakresu sporządzania wniosków, konstruowania biznes planów, rozliczania dotacji unijnych, zarzadzania projektem.

http://www.msprime.pl


2Bit_logo2 bit Spółka z o.o. została założona w 2004 roku i powstała na bazie wieloletnich doświadczeń w instalowaniu i utrzymaniu systemów komputerowych.

Pracownikami firmy są absolwenci Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, posiadający wieloletnie doświadczenie i praktyczną wiedzę potrzebną do pracy z programami komputerowymi w różnych działach firmy.

http://www.2bit.pl